Novariet 20

Met het oog op de toekomst: milieubewust

Riet is een natuurproduct dat groeit aan de waterkant en in akkerranden. De uitstraling van natuurriet past bij de liefde voor de natuur. Wij hebben dan ook binnen onze productietechnieken duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Milieubewust omgaan met de natuur is voor Novariet een harde eis in elke innovatieslag.

Producent Novariet

Om uitputting van onze natuur te voorkomen heeft Novariet een duurzaam kunststof rietproduct ontwikkeld. Binnen het productieproces houdt ook Novariet rekening met een milieuvriendelijk productieproces. Restmateriaal binnen de keten wordt met behoud van kwaliteit bijvoorbeeld opnieuw verwerkt. Hier maakt Novariet specifieke maatwerkoplossingen van. Kijk hier welke rietdekkers milieubewust werken.

Duurzaam recyclen, geen rietstengel blijft onbenut

Natuurriet wordt gebruikt voor onder andere dakbedekking, rietmatten en muziekinstrumenten. Door het veelvuldig verwijderen uit de natuur worden onze natuurgebieden aangetast. Uiteindelijk zal de kwaliteit van natuurriet kwetsbaar worden, waardoor problemen bij renovatie of onderhoud aan uw rieten dak kunnen ontstaan. Dit wil Novariet voorkomen.

Uit de praktijk is gebleken dat kunststofproducten generaties lang mee gaan. Novariet garandeert deze zeer lange levensduur ook aan u als woningbezitter met rieten daken. U hoeft immers niet meer iedere tien jaar uw dak op te hogen als gevolg van slijtage aan de bovenlaag bij een natuurrieten kap.

Toch houden wij ook rekening met de mogelijkheid om Novariet te verwijderen of vervangen. Het gehele product wordt in eigen beheer hergebruikt in het gesloten recyclingproces. Dit geldt tevens voor de restmaterialen. Afval en restmateriaal worden verzameld en opnieuw verwerkt tot kostbare grondstof, met weer een oneindige levensduur.